Date: Tmp: 中文版 Easy Web Browsing
cinemas

Cinemas(2016)

Date:2017-12-19 15:48:00Edit:Bureau of Culture, Broadcast and Publication of Suzhou

Share:

张家港市   Zhangjiagang City       
序号 影院名称 Cinema  地址 Address
1 张家港市巨星影演文化有限公司电影城 Zhangjiagang Giant Star Film Culture Co.,Ltd. Cineplex  张家港市杨舍镇步行街58号 58 Pedestrian Street, Yangshe Town, Zhangjiagang City
2 张家港世纪环球电影城有限公司 Zhangjiagang Century Universal Cinema Co.,Ltd. 张家港市杨舍镇购物公园太阳广场三楼 3F, Sun Plaza, Shopping Mall, Yangshe Town, Zhangjiagang City
3 张家港百星影视文化有限公司 Zhangjiagang Baixing Film Culture Co.,Ltd. 张家港金港镇中央广场38号 38 Central Plaza, Jingang Town, Zhangjiagang City
4 张家港大新巨星电影城有限公司 Zhangjiagang Daxin Giant Star Cinema Co.,Ltd. 张家港市大新镇府前路8号 8 Fuqian Road, Daxin Town, Zhangjiagang City
5 张家港巨幕影城有限公司 Zhangjiagang Atmos Jumu Cinema Co.,Ltd. 张家港市杨舍镇暨阳中路71号 71 Jiyang Zhonglu Road, Yangshe Town, Zhangjiagang City
6 张家港市锦都影视有限公司 Zhangjiagang Jindu Film and Television Co.,Ltd. 张家港市锦丰镇锦都中央广场 Jindu Central Plaza, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
7 张家港市驰风文化传媒有限公司 Zhangjiagang Chifeng Culture Media Co.,Ltd. 张家港市塘桥镇北京路144号 144 Beijing Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang City
8 张家港幸福蓝海影城有限公司 Zhangjiagang Omnijoi International Cinema Co.,Ltd. 张家港市河西路88号曼巴特六楼 6F, Mambat Plaza, 88 Hexi Road, Zhangjiagang City
9 张家港上影国际影城 Zhangjiagang SFC International Cinema City 张家港市杨舍镇南二环吾悦广场3楼 3F, Injoy Plaza, Southern 2nd Ring Road, Yangshe Town, Zhangjiagang City
10 张家港市巨星大南影城有限公司 Zhangjiagang Giant Star Danan Cinema Co.,Ltd. 张家港市锦丰镇大南水街B10幢 Building B10, Dananshui Street, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
11 张家港市巨星沙洲湖影城有限公司 Zhangjiagang Giant Star Shazhouhu Cinema Co.,Ltd. 张家港市杨舍镇一干河西路锦绣邻里坊2幢二层局部 2F, Builidng 2, Jinxiu Neighbor Square, Yiganhe Xilu Road, Yangshe Town, Zhangjiagang City
12 张家港巨星金科影城有限公司 Zhangjiagang Giant Star Jinke Cinema Co.,Ltd. 张家港市金港镇镇山路24号三、四楼局部 3F-4F, 24 Zhenshan Road, Jingang Town, Zhangjiagang City
13 张家港中影巨星电影城有限公司 Zhangjiagang Zhongying Giant Star Cinema Co.,Ltd. 张家港市杨舍镇长安南路200号大成广场b幢S401 S401, Building B, Dacheng Plaza, 200 Chang'an Nanlu Road, Yangshe Town, Zhangjiagang City   
常熟市   Changshu City
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 常熟星美影城 Changshu Stellar Cinema 常熟市虞景文华38幢 YuHill leisure Plaza Building 38, Changshu City 
2 常熟卢米埃世茂影城 Changshu Lumière Pavilions Shimao Branch 常熟市泰山北路1号 1 Taishan Beilu Road, Changshu City
3 常熟欢乐印象城影城 Changshu Happy Impression Cinema 常熟市海虞北路88号 88 Haiyu Beilu Road, Changshu City
4 常熟京门影城 Changshu Jingmen Cinema 常熟市县南街106号 106 Xiannan Street, Changshu City
5 常熟美城天幕影城 Changeshu Tianmu Cineplex 常熟市海虞北路39号 38 Haiyu Beilu Road, Changshu City
6 常熟蓝海影城 Changshu Omnijoi Cinema 常熟市闽江东路9号 9 Minjiang Donglu Road, Changshu City
7 江苏常熟星海联和影城 Jiangsu Changshu Xinghai Lianhe Cinema 常熟市碧区邻里中心 Biqu Neighbourhood Center, Changshu City
8 常熟支塘镇东昇影城 Changshu Zhitang Town Sun Rising Cinema 常熟市支塘中宏广场 Zhonghong Square, Zhitang Town, Changshu City
9 常熟捞品城影城 Changshu Omnijoi Cinema, Laopin Branch 常熟市白雪路7号捞品城4楼 4F, Laopin Mall, 7 Baixue Road, Changshu City
10 幸福蓝海国际影城古里店 Omnijoi International Cinema, Guli Branch 常熟市古里镇银河北路9号古里商业广场8幢201 201, Building 8, Guli Commeicial Square, 9 Yinhe Beilu Road, Guli Town, Changshu City
太仓市   Taicang City
序号 影院名称 地址
1 太仓世纪南洋影城有限公司 Taicang Century Nanyang Cinema Co.,Ltd 太仓市城厢镇人民南路96号C区三楼(南洋广场) 3F,Zone C, 96 Renmin Nanlu Road, Chengxiang Town, Taicang City
2 太仓巨赢文化传播有限公司 Taicang Jvying Culture Communication Co.,Ltd 太仓市城厢镇人民南路95号华旭财富中心C308、D301 C308&D301, Huaxu Fortune Center, 95, Renmin Nanlu Road, Chengxiang Town, Taicang City
3 太仓万达电影城有限公司 Taicang Wanda Cinema Co.,Ltd 太仓市上海东路188号万达广场四楼 4F, Wanda Plaza, 188 Shanghai Donglu Road, Taicang City
4 大地影院发展有限公司太仓分公司 Dadi Cinema Development Co.,Ltd. Taicang Branch 太仓市上海路与东仓路交汇处五洋广场三层 3F, Wuyang Plaza, intersection between Shanghai Road and Dongcang Road, Taicang City
5 太仓蓝光东方影城有限公司 Taicang Languang Dongfang Cinema Co.,Ltd 太仓市沙溪镇白云中路288号永久商业广场D区301 301 Zone C, Yongjiu Commercial Plaza, 288 Baiyun Zhonglu Road, Shaxi Town, Taicang City
6 太仓市金浏影城有限公司 Taicang Jinliu Cinema Co.,Ltd 太仓市浏河镇听海路80号5幢401室 Room 401, Building 5, 80 Tinghai Road, Liuhe Town, Taicang City
昆山市   Kunshan City
序号 影院名称 地址
1 昆山中影环银电影城有限公司 Kunshan Zhongying Huanyin Cinema Co.,Ltd. 昆山市花桥镇绿地大道255弄2号楼301-309 Room301-309, Building2, Lane 255, Ludi Avenue, Huaqiao Town, Kunshan City
2 昆山市金逸电影院有限公司 Kunshan Jinyi Cinema Co.,Ltd. 昆山市柏庐南路89号-18 18-89 Bolu Nanlu Road, Kunshan City
3 昆山市影剧公司西园影城 Kunshan Xiyuan Cinema Co.,Ltd. 昆山市玉山镇西街2号 2 Xijie Street, Yushan Town, Kunshan City
4 昆山万达电影城有限公司 Kunshan Wanda Cinama Co.,Ltd. 昆山开发区前进东路199号 199 Qianjin Donglu Road, Kunshan Development Zone
5 昆山万达电影城有限公司前进路店 Kunshan Wanda Cinema Co.,Ltd. Qianjin Branch 昆山开发区前进东路217号 217 Qianjin Donglu Road, Kunshan Decelopment Zone
6 广东大地影院建设有限公司昆山分公司 Guangdong Dadi Cinema Construction Co., Ltd. Kunshan Branch 昆山市柏庐南路999号吉田国际广场南商场301、401号 Shop 301 & 401, South Mall, Jitian International Square, 999, BailuNanlu Road, Kunshan City
7 昆山渡凡影院管理有限公司 Kunshan Dufan Cinema Management Co., Ltd. 昆山市花桥镇和丰路108号186室 Room 186, 108 Hefeng Road, Huaqiao Town, Kunshan City
8 苏州保利影城有限公司昆山分公司 Suzhou Poly Cinema Co., Ltd., Kunshan Branch 玉山镇前进西路1850号 1850, QianjinXilu Road, Yushan Town
9 苏州新世界电影放映有限公司 Suzhou New World Cinema Co., Ltd. 昆山市玉山镇白马泾路46号4室 Room 4, 46, Baimajing Road, Yushan Town, Kunshan City
10 昆山市影剧公司西园影城南后街店 Kunshan Xiyuan Cinema Co., Ltd. Nanhou Street Branch Shop 昆山市玉山镇南后街35号 35, Nanhou Street, Yushan Town, Kunshan City
11 昆山横通影院管理有限公司 Kunshan Hengtong Cinema Management Co., Ltd. 昆山市萧林东路3888号 3888, XiaolinDonglu Road, Kunshan City
12 昆山中传经典文化发展有限公司 Kunshan Zhongchuan Classical Culture Development Co., Ltd. 陆家镇友谊东路2号楼3室 Room 3, Building 2, YouyiDonglu Road, Lujia Town
13 昆山千影电影管理有限公司 Kunshan Qianying Cinema Management Co. Ltd. 千灯镇上郡商业广场3号楼204-215室 Room 204-215, Building 3, Shangjun Commercial Square, Qiandeng Town
14 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司 Sichuan Lumiere Pavilions Co., Ltd. Kunshan Branch 江苏省昆山市珠江中路199号金鹰国际购物中心8层 8F, Golden Eagle International Shopping Center, 199, ZhujiangZhonglu Road, Kunshan City, Jiangsu Province
15 昆山中影领先影院管理有限公司 Kunshan Zhongying Advanced Cinema Management Co., Ltd. 昆山市玉山镇萧林中路666号九方购物中心3、4层 3F & 4F, 9 Square, 666, Xiaolin Zhonglu Road, Yushan Town, Kunshan City
16 江苏希界维影院投资有限公司昆山分公司 Jiangsu CGV Cinema Investment Co., Ltd. Kunshan Branch 江苏省昆山市人民南路1128号“昆城广场”三号楼401单元 Shop 401, Building 3, Kun Square, 1128, RenminNanlu Road, Kunshan City, Jiangsu Province
吴江区   Wujiang District                                         
序号 影院名称 地址
1 吴江红旗影剧院 Wujiang Hongqi Cinema 吴江区松陵中心北巷53号 53, ZhongxinBeixiang Lane, Songling Town, Wujiang District
2 吴江市盛泽镇影剧院 Wujiang Shengze Town Cinema 吴江区盛泽镇舜新中路398号 398, ShunxinZhonglu Road, Shengze Town, Wujiang District
3 吴江橙天嘉禾影城有限公司 Wujiang OSGH Cinemas Co., Ltd. 吴江区云梨路1099号汇金中央广场三楼 3F, Huijin Central Square,  1099, Yunli Road, Wujiang District
4 四川卢米埃影业有限公司苏州吴江分公司 Sichuan Lumiere Pavilions Co., Ltd. Wujiang Branch 吴江区盛泽镇财富中心购物公园27幢3层 3F, Building 27, Fortune Center Shopping Park, Shengze Town, Wujiang District
5 星美国际影城吴江店 Stellar International Cinema, Wujiang Branch Shop 吴江区盛泽镇北观音弄38号春之声商业广场1号楼三层 3F, Building 1, Chunzhisheng Commercial Square, 38, North Guanyin Lane, Shengze Town, Wujiang District
6 苏州嘉宝数码影院 Suzhou Jiabao Digital Cinema 吴江区汾湖开发区城司路1199号永信公寓2栋3楼 3F, Building 2, Yongxin Apartment, 1199, Chengsi Road, FOHO NEW & HIGH-Tech Industrial Development Zone, Wujiang District
7 吴江震泽极光影城 Wujiang Zhenzejiguang Cinema 吴江区震泽镇镇南路673号恒隆大厦三楼 3F, Hang Lung Mansion, 673 Zhennan Road, Zhenze Town, Wujiang District
8 吴江七都奕锋影视城 Wujiang Qiduyifeng Cinema 吴江区七都镇常增路紫鑫街1号 1 Zixin Street, Changzeng Road, Qidu Town, Wujiang District
9 吴江百川国际影城 Wujiang Baichuan International Cinema 吴江区松陵镇开平路180号 180 Kaiping Road, Songling Town, Wujiang District
10 苏州永乐影城有限公司 Suzhou Paradise Cinema Co.,Ltd. 吴江区开平路2188号吾悦广场三楼 3F, Injoy Plaza, 2188 Kaiping Road, Wujiang District
11 吴江自由人影城 Wujiang iFree Cineplex  吴江区松陵镇中山南路1088号万宝广场3楼 3F, Wanbao Plaza, 1088 Zhongshan Nanlu Road, Songling Town, Wujiang District
12 SFC上影国际影城 SFC International Cinema City 吴江区黎里镇城司路819号嘉乐城10号楼4楼 4F, Builiding10, Color City, 819 Chengsi Road, Lili Town, Wujiang District
   吴中区   Wuzhong District 
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 苏州博纳丽丰影院管理有限公司 Suzhou Bonalifeng Cinema Management Co., Ltd. 吴中区宝带东路399号 399 Baodai Donglu Road, Wuhzhong District
2 苏州宸乐影业文化发展有限公司 Suzhou Chenle Film Culture Development Co., Ltd. 吴中区长江路9号长江壹号广场4号楼 Building 4, Changjiang No.1 Square, 9 Changjiang Road, Wuzhong District
3 苏州市金逸电影院有限公司国际娱乐城分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. International Entertainment Center Branch 吴中区木渎镇金山南路288号苏州国际影视娱乐城1幢4楼 4F,Building 1, Suzhou International Film Entertainment Center, 288 Jinshan Nanlu Road, Mudu Town, Wuzhong District
4 湖北兴乐影城有限公司苏州梦乐城店 Hubei Xingle Cinema Co., Ltd. Suzhou Aeon Mall Branch 吴中区越溪苏震桃路188号 188 Suzhentao Road, Yuexi, Wuzhong District
5 苏州万达国际电影城有限公司越溪店 Suzhou Wanda International Cinema Co., Ltd. Yuexi Branch 吴中区吴中大道1109号SM广场三层 3F, SM Square, 1109 Wuzhong Avenue, Wuzhong District
6 苏州星禾梦影院管理有限公司 Suzhou Xinghemeng Cinema Management Co., Ltd. 吴中区枫津南路18号3楼 3F, 18 Fenjin Nanlu Road, Wuzhong District
7 苏州万达国际电影城有限公司吴中万达广场店 Suzhou Wanda International Cinema Co., Ltd. Wuzhong Wanda Plaza Branch 吴中区石湖西路188号 188 Shihu Xilu Road, Wuzhong District
8 苏州中影天信电影院有限公司 Suzhou Zhongyingtianxin Cinema Co., Ltd. 吴中区甪直镇鸣市路29号 29 Mingshi Road, Luzhi Town, Wuzhong District
9 苏州万嘉电影放映有限公司 Suzhou Wanjia Film Exhibition Co., Ltd. 苏州市吴中区甪直镇鸣市路18号 18 Mingshi Road, Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou
相城区   Xiangcheng District       
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 保利国际影城苏州万家邻里店 Poly International Cinema, Suzhou Wanjialinli Branch 相城区阳澄湖西路1299号 1299 Yangchenghu Xilu Road, Xiangcheng District
2 苏州时代金球影城 Suzhou Shidaijinqiu Cinema 相城区元和街道阳澄湖东路1号二层C1 C1, 2F, 1 Yangchenghu Donglu Road, Yuanhe Subdistrict, Xiangcheng District
3 苏州市金逸电影院有限公司繁花分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Fanhua Branch 相城区人民路4555号5-4007 繁花中心三楼 3F, Fanhua Center, 5-4007, 4555 Renmin Road, Xiangcheng District
4 苏州市金逸电影院有限公司相城恒达分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Xiangcheng Hengda Branch 相城区阳澄湖中路29号中环百汇商业广场3层 3F, Zhonghuanbaihui Commercial Square, 29 Yangchenghu Zhonglu Road, Xiangcheng District
5 山东龙之乐影城有限公司苏州太平路店 Shandong Longzhile Cinema Co., Ltd. Suzhou Taiping Road Branch 相城区太平街道兴太路35号邻里中心4F 4F, Neighborhood Center, 35 Xingtai Road, Taiping Subdistrict, Xiangcheng District
6 苏州市复兴影视文化传媒服务有限公司 Suzhou Fuxing Film Culture Communications Co., Ltd. 苏州市相城区黄埭镇康阳路136号3层 3F, 136 Kangyang Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou
姑苏区   Gusu District
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 苏州市金逸电影院有限公司演艺中心分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Performance Center Branch 姑苏区景德路523号演艺中心东岸E栋3楼 3F, Building E, East Bank, Performance Center, 523 Jingde Road, Gusu District
2 苏州市金逸电影院有限公司亿象城分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Yixiangcheng Branch 姑苏区友新路1188号5幢3楼 3F, Building 5, 1188 Youxin Road, Gusu District
3 苏州演出管理有限公司开明大戏院 Suzhou Performance Management Co., Ltd. Kaiming Theater 姑苏区北局11 号 11 North Bureau, Gusu District
4 苏州橙天嘉禾来客茂影城有限公司 Suzhou Chengtianjiahe Laikemao Cinema Co., Ltd. 姑苏区桐泾北路218号来客茂生活广场4楼 4F, Laikemao Life Square, 218 Tongjing Beilu Road, Gusu District
5 苏州大光明影城 Suzhou Daguangming Cinema 姑苏区观前街北局9号 9, North Bureau, Guanqian Street, Gusu District
6 苏州市金逸电影院有限公司永捷分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Yongjie Branch 姑苏区广济南路19号西城永捷生活广场六楼 6F, Xicheng Yongjie Life Square, 19 Guangji Nanlu Road, Gusu District
7 苏州宝带西路万达电影城有限公司 Suzhou Baodai West Road Wanda Cinema Co., Ltd. 姑苏区宝带西路1155号1幢3F、4F 3-4F, Building 1, 1155 Baodai Xilu Road, Gusu District
8 苏州宝带西路万达电影城有限公司沧浪店 Suzhou Baodai West Road Wanda Cinema Co., Ltd. Canglang Branch 姑苏区宝带西路1177号1号楼 Building 1, 1177 Baodai Xilu Road, Gusu District
9 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州新苏分公司 Jiangshu Omnijoi Cinema Development Co., Ltd. Suzhou Xinsu Branch 姑苏区广济南路219号9层 9F, 219, Guangji Nanlu Road, Gusu District
10 苏州万达国际电影城有限公司 Suzhou Wanda International Cinema Co., Ltd. 姑苏区人民路3188号 3188 Renmin Road, Gusu District
11 苏州市驰东电影放映有限公司 Suzhou Chidong Film Exhibition Co., Ltd. 姑苏区城北东路1188号5幢3层 3F, Building 5, 1188 Chengbei Donglu Road, Gusu District
12  苏州金逸电影院有限公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. 姑苏区人民路518号 518 Renmin Road, Gusu District
13 苏州耀莱腾龙影城管理有限公司 Suzhou Yaolaitenglong Cinema Manegement Co., Ltd. 姑苏区人民路2899号盛博广场星天地4—5层 4-5F, Xingtiandi Shengbo Square, 2899 Renmin Road, Gusu District
工业园区   Industrial Park     
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 苏艺影城(艺术中心店) Suyi Cinema, Art Center Branch 工业园区观枫街1号 1 Guanfeng Street, Suzhou Industrial Park 
2 苏艺影城(东沙湖店) Suyi Cinema, Dongshahu Branch 工业园区东沙湖路100号东沙湖邻里中心3楼 3F, Dongsha Lake Neighborhood Center, 100 Dongshahu Street, Suzhou Industrial Park
3 苏州橙天嘉禾影城有限公司 Suzhou OSGH Cinemas Co., Ltd. 工业园区现代大道1699号3040/4030 3040/4030, 1699 Modern Anenue, Suzhou Industrial Park
4 四川卢米埃影业有限公司苏州第二分公司 Sichuan Lumiere Pavilions Co., Ltd. the 2nd Branch in Suzhou 工业园区津梁街172号华润万家3-4楼 3F-4F, China Resources Vanguard, 172 Jinliang Street, Suzhou Industrial Park
5 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州分公司  (幸福蓝海苏州凤凰店) Jiangsu Omnijoi Cinema Development Co., Ltd. Suzhou Phoenix Branch 工业园区苏州大道西158号3-4层 3F-4F, 158 Suzhou Avenue West, Suzhou Industrial Park
6 中影国际影城(苏州圆融顶点店) Zhongying International Cinema, Suzhu Harmony Vertex Branch
工业园区旺墩路269号圆融星座购物中心三楼 3F, Harmony Constellation Shopping Center, 269 Wangdun Road, Suzhou Industrial Park
7 中影国际影城苏州金象城 Zhongying International Cinema, Suzhu Jinxiangcheng Branch 工业园区东环路378号1#3001 Room 3001, Building 1, 378 Donghuan Road, Suzhou Industrial Park 
8 苏州金鸡湖星美影城 Suzhou Jinji Lake Stellar Cinema 工业园区西华林街88号邻瑞3F 3F, Linrui, 88 Xihualin Street, Suzhou Industrial Park 
9 苏州李公堤星美影城 Suzhou Ligongdi Stellar Cinema 工业园区李公堤四期一号 NO.1, Phase 4, Ligongdi, Suzhou Industrial Park 
10 苏州独墅湖影剧院 Suzhou Dushu Lake Cinema 工业园区星湖街555号 555 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park 
11 中宁国际影城 Zhongning International Cinema 工业园区启月街198号 198 Qiyue Street, Suzhou Industrial Park 
12 永旺银兴乐天影城 Yongwang Yinxing Letian Cinema 工业园区钟南街238号永旺梦乐城 Aeon Mall, 238 Zhongnan Street, Suzhou Industrial Park 
13 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第三分公司 Jiangsu Omnijoi Cinema Development Co., Ltd. the 3rd Branch in Suzhou 苏州工业园区企鸿路18号 18 Qihong Road, Suzhou Industrial Park 
  高新区   New District           
序号 影院名称 Cinema 地址 Address
1 苏州金逸电影院有限公司乐园分公司 Suzhou Jinyi Cinema Co., Ltd. Leyuan Branch 苏州高新区新区玉山路166号 166 Yushan Road, Suzhou New District
2 苏州今典瑞佳影院管理有限公司 Suzhou Jindian Ruijia Cinema Development Co., Ltd. 苏州新区兴贤路199号3号楼2楼 2F, Building 3, 199 Xingxian Road, Suzhou New District
3 苏州市白马涧影剧院有限公司 Suzhou White Horse Streams Cinema Co., Ltd. 苏州高新区朝红路168号 168 Chaohong Road, Suzhou New District
4 苏州中影东方电影院有限公司 Suzhou Zhongying East Cinema CO., Ltd. 苏州高新区长江路556号 556 Changjiang Road, Suzhou New District
5 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第二分公司 Jiangsu Happy Blue Sea Cinema Development Co., Ltd. the 2nd Branch in Suzhou 苏州市高新区长江路436号 436 Changjiang Road, Suzhou New District
6 长江湾影城(苏州)有限公司 Yangtze River Bay Cinema Co., Ltd. in Suzhou 苏州高新区长江路815号 815 Yangtze Road, Suzhou New District
7 广东国奥星盟影视投资有限公司苏州分公司 Guangdong Guo'aoxingmeng Film and Television Investment Co., Ltd. Suzhou Branch  苏州高新区城际路19号(永旺梦乐城358号) (358, Aeon Mall) 19 Chengji Road, Suzhou New District